Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Σύνθετες λέξεις

Το παιχνίδι χωρίζεται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο οι μαθητές σύρουν τις λέξεις στην κατάλληλη θέση για να φτιάξουν σύνθετες λέξεις. Στο δεύτερο επίπεδο οι μαθητές φτιάχνουν σύνθετη λέξη από λέξεις που τους δίνονται και την γράφουν στην κατάλληλη θέση.Αντίθετες λέξεις 

 Οι μαθητές σχηματίζουν την αντίθετη λέξη χρησιμοποιώντας τα μόρια ξε-, αν- και α-.