Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

 Για να εξασκηθείτε στις προσθέσεις με το μυαλό παίξτε το παρακάτω  παιχνίδι.
       

                                            
( Πατήστε 3rd Grade και βρείτε το παιχνίδι Addition Bubbles.
 Για να παίξετε πατήστε ? και γράψτε το άθροισμα)