Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Τα επίθετα


Τα επίθετα χρωματίζουν τα ουσιαστικά, μας δίνουν πληροφορίες γι' αυτά.