Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

Αν θέλετε μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του μαθήματος.


Επίσης στο λογισμικό της Ιστορίας Γ', Δ', Μπορείτε να διαβάσετε το μάθημα και να παίξετε πατώντας τις δραστηριότητες.