Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015Τα οριστικά άρθρα


 ( Πατήστε τον τίτλο και βοηθήστε τη μαγισσούλα να βγάλει από το καζάνι τα οριστικά άρθρα. Άραγε τι θα συμβεί αν τελειώσετε τη διαδικασία;)


της ή τις ( συμπλήρωσε το κείμενο)

( πάτησε τον τίτλο και σύρε με το ποντίκι της ή τις)