Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο άνθρωπος 3 


 

Νεολιθική εποχή

Όταν ο άνθρωπος έγινε γεωργός και κτηνοτρόφος

http://www.slideboom.com/presentations/958593/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%82