Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

Χωριά και πόλεις του τόπου μας

Η ζωή σε κάθε τόπο 

Πώς το φυσικό περιβάλλον επηρεάζει τη ζωή μας;

http://www.jele.gr/activity/c/study/meletiC013.swf

Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου

 

http://www.slideshare.net/stamatiademogianni/ss-41513967

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM102/524/3457,13992/extras/mtpc_b03_allages/index.htm

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM102/524/3457,13992/extras/mtpc_b03_allages-quiz/index.html


 Βοήθησε τον να βρει τις αλλαγές που έχει κάνει ο άνθρωπος στη φύση

http://www.jele.gr/activity/c/study/meletiC014.swf