Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

Προϊστορία

 

Η εποχή του λίθου ( εισαγωγή)

(πατήστε τον τίτλο για να δείτε το video)

 
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο άνθρωπος.

Η γη γεννιέται

Παλαιολιθική εποχή  

 

Όταν ο άνθρωπος έγινε τροφοσυλλέκτης

( Πάτησε τον τίτλο για να δεις το video)