Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Παιχνίδια της Γλώσσας και της Ορθογραφίας

Μια αφίσα δώρο

( Ελλειπτικές προτάσεις)

 http://www.jele.gr/activity/c/language/glossaC076.swf

 

Πέντε μέρες αταξίες

http://www.jele.gr/activity/c/language/glossaC050.swf

 

Μια μακρινή φίλη

http://www.jele.gr/activity/c/language/glossaC054.swf