Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Ένας χάρτης μας πληροφορεί 

Παιχνίδι1

Το κυνήγι της χαμένης πηγής

http://www.jele.gr/activity/c/study/meletiC006.swf

Παιχνίδι 2 

Το κυνήγι του μεγάλου χταποδιού

 
http://www.jele.gr/activity/c/study/meletiC007.swf

 

 Τα σύμβολα του χάρτη

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM102/524/3457,13996/extras/mtpc_b_anaskophsh_ypomnhma_match/index.htm


Βρες τους γεωγραφικούς όρους της θάλασσας

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM102/524/3457,13996/extras/mtpc_b07_aktografika/index.html

 Βρες τους γεωγραφικούς όρους της ξηράς

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM102/524/3457,13995/extras/mtpc_b06_geo-oroi/index.html