Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Δεκαδικοί αριθμοίΣκάσε  τα μπαλόνια στη σειρά από το μικρότερο στο μεγαλύτερο

 

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/decimals/BalloonPopDecimals1.swf