Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Η μέλισσα, ένα ασπόνδυλο ζώο

Η ανατομία της μέλισσας

( παιχνίδι)

http://www.purposegames.com/game/ceb7-ceb1cebdceb1cf84cebfcebcceafceb1-cf84ceb7cf82-cebcceadcebbceb9cf83cf83ceb1cf82-game

 

Μέλισσες - Ο θαυμαστός κόσμος τους