Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Την Τρίτη 3/11/2015 η Τετάρτη τάξη θα επισκεφτεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και θα συμμετέχει στο πρόγραμμα που υλοποιεί το Μουσείο με τίτλο " Η φύση είναι το σπίτι μας". Το πρόγραμμα συνδέεται με την αντίστοιχη ενότητα της Μελέτης Περιβάλλοντος.

Μπορείτε για περισσότερες πληροφορίες να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Μουσείου .

http://www.nhmc.uoc.gr/el/education/educational-programs1