Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016

Μετρώ και εκφράζω μήκος
( Μετατροπές)
Πηγή: Εγκύκλιος Παιδεία Ασκήσεις

Μετρώ το μήκος των ψαριών 

http://www.thatquiz.org/tq-9/
Μέτρησε το μήκος... 

Δεν υπάρχουν σχόλια: